KitaplıUyku
Ben Melis ,14 yaşındayım genelde HipHop dinlemeyi severim İstanbulda yolda milleti çevirip halay çektiren birini görürseniz o benimdir.

Home Theme https://www.facebook.com/barbzselenatorgomez?fref=ts
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter